Ngày... tháng... năm...

Kính thưa quý vị,

Chân thành cám ơn quý vị đã nhận lời tham gia vào Chương trình 500 Lịch sử Phỏng vấn của hội Bảo Tồn Lịch Sự và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt (VAHF). Hội VAHF là một hội thiện nguyện 501(c) (3) đã được thành lập vào năm 2004 với mục đích sưu tầm, gìn giữ, và phổ biến những tài liệu lịch sử và văn hoá cuả người Mỹ gốc Việt để cung cấp cho các nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh, những nhà làm luật, và công chúng Hoa kỳ. Công việc của hội VAHF đang được tiếp tục với Chương trình 500 Lịch sử Phỏng vấn nhằm ghi lại những kinh nghiệm về hành trình của người Mỹ gốc Việt.

Mục tiêu của chương trình này là để ghi chép và hệ thống hoá 500 cuộc phỏng vấn trong nỗ lực bảo tồn những kinh nghiệm quý báu và đa dạng của người Mỹ gốc Việt đang sống tại các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Sau đó, những cuộc phỏng vấn này sẽ được hệ thống hoá để đưa lên mạng internet toàn cầu, làm thành những cuộc triển lãm lưu động, in thành sách và làm thành phim tài liệu.

Kính mời quý vị hãy điền vào bản tiểu sử dưới đây để giúp người phỏng vấn có thể chuẩn bị những câu hỏi cho cuộc phỏng vấn chính xác và hữu hiệu. Quý vị có thể bỏ trống nếu có những câu hỏi không liên quan gì đế hoàn cảnh của quý vị. Hoặc nếu có những câu hỏi làm cho quý vị không hài lòng và không muốn trả lời, xin quý vị gạch bỏ vì quý vị không cần phải trả lời tất cả mọi câu hỏi.